21 września 2023

Zaproszenie do złożenia oferty - funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego

Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą:
„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 36, 41, obręb 0006 Kamień Pomorski, jednostka ewidencyjna miasto Kamień Pomorski.”
Zaproszenie do pobrania

załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3

[załącznik nr 4 SWZ dostępny na stronie prowadzonego postępowania link poniżej]
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f93e9f7b-5713-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

NIP 852-000-27-07

 

Nr konta:

ING BANK ŚLĄSKI S.A., O/Szczecin

42 1050 1559 1000 0023 1045 5106

KONTAKT

PZITB O/SZCZECIN

AL. WOJSKA POLSKIEGO 99

70-483 SZCZECIN

 

BIURO CZYNNE:

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

8.00 - 14.00

 

 

 

 

91 42 333 52

516 173 485

 

biuro@pzitb-szczecin.pl