POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA ODDZIAŁ SZCZECIN

POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA ODDZIAŁ SZCZECIN

Koszt szkolenia -1100 zł netto / 1353 zł brutto od osoby

studenci za okazaniem aktualnej legitymacji - 900 zł netto/1107 zł brutto od osoby

Cena szkolenia obejmuje koszty organizacyjne, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe z poczęstunkiem.

Liczba osób ograniczona (max. 10 osób)

 

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wypełnienia karty zgłoszenia

(do pobrania tutaj )

i przesłania jej na nasz adres mailowy.

 

Szczegółowych informacji udziela Biuro PZITB;

tel.:  091 42 333 52

e-mail: biuro@pzitb-szczecin.pl

Kurs stanowi połączenie zajęć teoretycznych jak i praktycznych. Osoby biorące udział w kursie otrzymają świadectwa potwierdzające odbycie szkolenia w zakresie kosztorysowania robót budowlanych.

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 

  • przeznaczenie i rodzaje kosztorysów,

  • podstawy do tworzenia kosztorysów,

  • polskie standardy kosztorysowania,

  • kalkulacja cen, źródła cen,

  • weryfikacja dokumentacji projektowej i kosztorysowej w świetle obowiązującego stanu prawnego,

  • własnoręczne sporządzenie kosztorysu

KURS „KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH”

 

 

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu kosztorysowania robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych i innych. Szkolenie skierowane jest zarówno do osób, które dopiero zaczynają kosztorysować i chciałyby nauczyć się wykonywać kosztorysy jak i tych, którzy znają już podstawy kosztorysowania i pragną swoja wiedzę poszerzyć i usystematyzować.

NIP 852-000-27-07

 

Nr konta:

ING BANK ŚLĄSKI S.A., O/Szczecin

42 1050 1559 1000 0023 1045 5106

KONTAKT

PZITB O/SZCZECIN

AL. WOJSKA POLSKIEGO 99

70-483 SZCZECIN

 

BIURO CZYNNE:

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

8.00 - 14.00

 

 

 

 

91 42 333 52

516 173 485

 

biuro@pzitb-szczecin.pl