POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA ODDZIAŁ SZCZECIN

Program kursu jest zgodny z wymaganiami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a omawiane zagadnienia odpowiadają szczegółowemu wykazowi przepisów i obowiązującemu zakresowi ich znajomości opracowanemu przez PIIB.

Program kursu zawiera średnio 35 godzin wykładów i obejmuje następujące zagadnienia:

  • Kodeks Postępowania Administracyjnego,

  • Ustawa Prawo Budowlane i rozporządzenia wykonawcze do w/w ustawy,

  • Bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie oraz wybrane zagadnienia z Kodeksu Pracy,  

  • Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

  • Projektowanie i wykonawstwo w procesie budowlanym w aspekcie przygotowania do egzaminu na uprawnienia budowlane w zależności od wybranej specjalności: konstrukcyjno – budowlana; instalacyjno – sanitarna; instalacyjno – elektryczna; drogi i mosty.

  • Ochrona środowiska w projektowaniu i wykonawstwie budowlanym;

  • Informacje praktyczne dotyczące przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane.

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa O/Szczecin dwa razy w roku organizuje szkolenie przygotowujące do egzaminu na uprawnienia budowlane.Szkolenie skierowane jest do osób, które przystępują do przeprowadzanego przez ZOIIB egzaminu i jest organizowane odpowiednio przed każdym z egzaminów.

NIP 852-000-27-07

 

Nr konta:

ING BANK ŚLĄSKI S.A., O/Szczecin

42 1050 1559 1000 0023 1045 5106

KONTAKT

PZITB O/SZCZECIN

AL. WOJSKA POLSKIEGO 99

70-483 SZCZECIN

 

BIURO CZYNNE:

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

8.00 - 14.00

 

 

 

 

91 42 333 52

516 173 485

 

biuro@pzitb-szczecin.pl