Oferujemy

 

 

  •  

Ekspertyzy budowlane

  •  

Opinie rzeczoznawców budowlanych

  •  

Oceny stanu technicznego obiektu

  •  

Oceny jakości robót budowlanych i instalacyjnych

  •  

Opinie dotyczące oceny jakości dokumentacji projektowo-kosztorysowych

  •  

Przeglądy techniczne obiektów budowlanych, w tym:

 

- przeglądy pięcioletnie obiektów budowlanych

 

- przeglądy okresowe (półroczne i roczne) obiektów budowlanych

  •  

Zakładanie książek obiektów budowlanych

  •  

Opracowania kosztorysowe i weryfikacja kosztorysów z zakresu budownictwa

  •  

Kosztorysy robót budowlanych

  •  

Ekspertyzy mykologiczne

POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA ODDZIAŁ SZCZECIN

NIP 852-000-27-07

 

Nr konta:

ING BANK ŚLĄSKI S.A., O/Szczecin

42 1050 1559 1000 0023 1045 5106

KONTAKT

PZITB O/SZCZECIN

AL. WOJSKA POLSKIEGO 99

70-483 SZCZECIN

 

BIURO CZYNNE:

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

8.00 - 14.00

 

 

 

 

91 42 333 52

516 173 485

 

biuro@pzitb-szczecin.pl