Głównym celem działalności Oddziału była i jest integracja środowiska budowlanego, włączanie młodzieży szkół zawodowych i studentów kierunków budowlanych w działania Oddziału, troska o ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wykonywanie opinii technicznych i ekspertyz budowlanych, podejmowanie inicjatyw w celu wspólnego działania dla dobra oraz rozwoju miasta i regionu.

   W Szczecinie 1 grudnia 1947 r. powołano do życia bez podstaw prawnych Szkołę Inżynierską, w której strukturach do 1952 r. działał Wydział Mechaniczny, Inżynierii oraz Architektury. Ten fakt „ściągnął” wielu zdolnych młodych naukowców włączających się aktywnie w proces odbudowy Szczecina. Byli wśród nich tak wielcy profesorowie, jak Witold Nowacki, Zbigniew Kączkowski, Jerzy Sułocki, Bolesław Rossiński, Zygmunt Gołębiowski, Jerzy Nechay, Wenczesław Poniż, Stanisław Bryl, Jerzy Łempicki, Adam Radzikowski, a także wysokiej klasy specjaliści, jak Jan Mikuła, Edmund Hera, Ryszard Bagiński, Henryk Wagner i wielu innych.

   Osiągnięcia w odbudowie i przywracaniu polskości Szczecina, inspirowane i realizowane przez wymienione wyżej osoby, będące w większości członkami Szczecińskiego Oddziału PZITB, stały się trwałymi elementami rozwoju miasta.

   Inicjatorem powstania w 1948 r. oddziału PZITB w Szczecinie, a zarazem jego pierwszym przewodniczącym do roku 1950, był Henryk Wagner, absolwent Politechniki Warszawskiej z 1928 r. Był on oddelegowany z Gdyni, przez pełnomocnika rządu do spraw Wybrzeża ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego, do odbudowy przejętego 19 września 1947 r. zniszczonego portu. Wcześniej był budowniczym portu w Gdyni (1928), kierownikiem Referatu Szefostwa Fortyfikacji Nabrzeża Morskiego w Gdyni (1931-1936), inicjatorem Związku Zawodowego Inżynierów Lądowych i Wodnych w Gdyni, uczestnikiem kampanii wrześniowej w obronie Helu, a w latach 1947-1953 wykładowcą i kierownikiem Katedry Budownictwa Morskiego w Szkole Inżynierskiej w Szczecinie.

   Po Henryku Wagnerze przewodnictwo w II kadencji (1950-1952) przejął Zygmunt Kalicki. Następnie w III kadencji (do roku) 1953 Oddziałowi przewodniczył prof. Adam Radzikowski. Istotny wkład w pozyskanie od miasta na siedzibę Oddziału  nieruchomości  przy ul. Wojska Polskiego 99 miał prof. Józef Wozaczyński, pełniący funkcję przewodniczącego Oddziału przez dwie kadencje (VI i VII) w latach 1955-1957. Akt formalnego przekazania budynku nastąpił 1 kwietnia 1957 r.

   Kolejnym dwóm kadencjom (VIII i IX) przewodniczył prof. Jerzy Łempicki, a XV kadencji prof. Jerzy Sułocki.                  W kadencjach XVI i XVII Przewodniczącym Oddziału był Kazimierz Piskorek. Najdłużej w historii Oddziału, bo przez okres 21 lat, funkcję przewodniczącego pełnił Mieczysław Ołtarzewski. Kolejne 14 lat (2002 - 2016) funkcję Przewodniczącej pełniła prof. Maria Kaszyńska. W latach 2016-2020 Przewodniczącym Oddziału był Stefan Nowaczyk. Obecnie od 2020 roku Oddział prowadzi  Elżbieta Ostatek.


  

NIP 852-000-27-07

 

Nr konta:

ING BANK ŚLĄSKI S.A., O/Szczecin

42 1050 1559 1000 0023 1045 5106

KONTAKT

PZITB O/SZCZECIN

AL. WOJSKA POLSKIEGO 99

70-483 SZCZECIN

 

BIURO CZYNNE:

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

8.00 - 14.00

 

 

 

 

91 42 333 52

516 173 485

 

biuro@pzitb-szczecin.pl

POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA ODDZIAŁ SZCZECIN