Strona główna arrow Rzeczoznawstwo
Rys historyczny PZITB PDF Drukuj Email

Tradycje historyczne stowarzyszeń technicznych sięgają początku XIX wieku. W 1800 roku z inicjatywy Stanisława Staszica powołano do życia pierwsze z nich - Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Tradycje historyczne stowarzyszeń technicznych sięgają początku XIX wieku. W 1800 roku z inicjatywy Stanisława Staszica powołano do życia pierwsze z nich - "Towarzystwo Przyjaciół Nauk".

W 1826 roku powstało kolejne - "Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk", w którym - w tym samym roku - powołano do życia Dział Umiejętności Matematycznych Towarzystwa. W dziale tym wydzielono sekcję Mechaniczną i Budowlaną. Zawirowania historyczne w Polsce w 1832 roku - upadek Powstania Listopadowego - sprawiły, iż wobec represji i szykan zaborców oficjalnie zaprzestano wszelkiej działalności stowarzyszeniowej.


Panorama Szczecina z 1839 roku


Panorama Szczecina z 2002 roku

W 1862 roku we Lwowie powstało "Towarzystwo dla Pielęgnowania i Rozpowszechniania Wiadomości Technicznych, Przemysłowych i Przyrodniczych", które w 1877 roku przekształcono w Polskie Towarzystwo Politechniczne we Lwowie. Jego organem był miesięcznik "Dźwignia". W tym samym roku powstało także "Krakowskie Towarzystwo Techniczne".

W dniach 8-10 września 1882 roku połączonymi siłami oba Towarzystwa zorganizowały w Krakowie I Zjazd Techników Polskich. W dyskusji przedzjazdowej aktywnym uczestnikiem była Redakcja "Przeglądu Technicznego" wydawanego od 1866 roku w Warszawie przez nieoficjalne "Stowarzyszenie Techników". I Zjazd Techników Polskich był rzeczywiście reprezentatywny dla wszystkich trzech zaborów, niestety dwa następne w 1886 i 1894 roku miały już znaczenie tylko galicyjskie.

Na drugim Zjeździe (1886) wprowadzono podział na cztery sekcje fachowe. Jedną z nich była sekcja Architektoniczno-Budownicza. Kolejne zjazdy umocniły podział inżynierów wg specjalizacji.

Centralnym ośrodkiem działalności stowarzyszeniowej inżynierów budowlanych stał się Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej utworzony w listopadzie 1915 roku.
Już 5 lutego 1916 roku powstało koło słuchaczy Inżynierii, które w styczniu 1918 roku przemianowano na Koło Inżynierii Lądowej Słuchaczy Politechniki Warszawskiej (KILSPW). Początkowo była to organizacja studencka, gdyż pierwsi absolwenci Wydziału Inżynierii Lądowej opuścili Politechnikę Warszawską wiosną 1921 roku. To oni 2 maja 1921 roku utworzyli Koło Seniorów KILSPW, które na Walnym Zjeździe w Warszawie przekształcili się w Koło Inżynierów Dróg i Mostów (KIDIM).


Budynek Główny Politechniki Warszawskiej

W 1928 roku w KIDIM utworzono nową odrębną sekcję budownictwa, od której w 1931 roku wyszła inicjatywa powołania Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych (PZIB). Zjazd założycielski odbył się w Warszawie w dniach 4 i 5 maja 1934 roku. Związek skupiający początkowo inżynierów w 1947 rozszerzył swoją działalność także o techników i racjonalizatorów ostatecznie kształtując obecny Związek formalnie powołany na zjeździe NOT-u w 1948 roku. Naczelną Organizację Inżynierów - NOT powołano do życia w 1935 roku. Od lipca 1938 roku do dnia dzisiejszego najważniejszym wydawnictwem PZITB jest "Inżynieria i Budownictwo".

Szczeciński Oddział Związku powstał w IV kwartale 1948 roku jako Stowarzyszenie działające na rzecz środowiska budowlanego i budownictwa.

Od ponad 60 lat istnienia cel szczecińskiego Oddziału Związku pozostaje ten sam:

  • integracja środowiska inżynierów i techników budownictwa,
  • wymiana doświadczeń zawodowych,
  • podnoszenie kwalifikacji,
  • wdrażanie i promowanie nowych myśli i technologii,
  • podejmowanie inicjatyw na rzecz Szczecina i Pomorza Zachodniego.

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »