kwlifikacje na stanowisko PDF Drukuj Email

Rada Nadzorcza „KONCEPT” sp. z o.o.

ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Prezesa Zarządu „KONCEPT” sp. z o.o

Rada Nadzorcza „KONCEPT” sp. z o.o.

72-010 Police ul. Kuźnicka 1,

zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000041533, NIP 851-27-49-053, 
REGON 812390900.   
Kapitał Zakładowy 511 500zł.

 

ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Prezesa Zarządu „KONCEPT” sp. z o.o.

 

Informacje o Spółce oraz warunki uczestnictwa w postępowaniu dostępne są na stronie internetowej Spółki:
www.koncept-zchpolice.pl/praca.php

 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 19 października 2018 r. o godzinie 12:00
(decyduje data doręczenia zgłoszenia na adres Spółki: 72-010 Police, ul. Kuźnicka 1).

 
następny artykuł »