Strona główna arrow Dni budowlanych arrow Zachodniopomorskie Dni Budowlanych 2008 arrow Zapowiedz - Sponsorzy - Zachodniopomorski Dzień Budowlanych 2008 Jubileusz 60-lecia Szczecińskiego
Zapowiedz - Sponsorzy - Zachodniopomorski Dzień Budowlanych 2008 Jubileusz 60-lecia Szczecińskiego PDF Drukuj Email

Zachodniopomorskie Dni Budowlanych
21-22 listopada 2008r

PROGRAM UROCZYSTŚCI

PATRONAT HONOROWY

Wojewoda Zachodniopomorski
Marcin ZYDOROWICZ
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Władysław HUSEJKO
Prezydent Miasta Szczecina
Piotr KRZYSTEK

KOMITET HONOROWY

Minister Olgierd DZIEKOŃSKI
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Prof. dr hab. inż. Wojciech RADOMSKI
Przewodniczący KILIW PAN
Mgr inż. Wiktor PIWKOWSKI
Prezes Zarządu Głównego PZITB
Prof. dr hab. inż. Zbigniew GRABOWSKI
Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
Mgr inż. Marek KAPROŃ
Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz KIERNO?YCKI
JM Rektor Politechniki Szczecińskiej
Prof. dr hab. inż. Antoni WARZECHA
Prezes Szczecińskiego Oddziału FSNT NOT
Prof. dr hab. inż. Andrzej KRóLIKOWSKI
Prezes Zarządu Głównego PZITS
Dr inż. Maria Kaszyńska
Prezes Szczecińskiego Oddziału PZITB
Prof. dr hab. inż. Władysław SZAFLIK
Prezes Szczecińskiego Oddziału PZITS

ORGANIZATORZY

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddział w Szczecinie

Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT

WSPóŁORGANIZATORZY

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział w Szczecinie

Prezes prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik
Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej

Dziekan dr hab. inż. Halina Garbalińska, prof. PS
Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
Prezes dr hab. inż. arch. Marek Czyński
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów
Przewodniczący mgr inż. arch. Jan Łukaszewski
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Przewodniczący mgr inż. Mieczysław Ołtarzewski
Komisja Budownictwa Północnej Izby Gospodarczej
Przewodniczący mgr inż. Wojciech Ciuruś
Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Szczecińskiej
Przewodniczący mgr inż. Jacek Piechota
Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej
Przewodniczący mgr inż. Janusz Wasilkowski
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
Prezes mgr inż. Andrzej Kozłowski
Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Prezes mgr inż. Henryk Musiatowicz
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Prezes dr inż. Piotr Szymczak
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Prezes mgr inż. Zbigniew Neumann


SPONSORZY