Strona główna
Koło Młodych

Początki działalności Koła Młodych Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa o. Szczecin „Młodzi Inżynierowie PZITB” sięgają roku 2008. Głównym celem, który przyświecał jego założeniu było przybliżenie studentom Wydziału Budownictwa i Architektury, studiującym na kierunku Budownictwo, kontaktu z rynkiem budowlanym (zarówno tym regionalnym jak i europejskim), poznanie specyfiki wielkich budów, a także możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy technicznej, między innymi poprzez uczestniczenie w zjazdach i konferencjach naukowych.
W ramach swojej działalności Koło organizuje wyjazdy na szkolenia techniczne do firm branżowych, projektowych, wykonawczych i technologicznych. Przez okres dotychczasowej działalności zwiedziliśmy budowy m.in. takich obiektów jak: Centrum Nauki Kopernik – Warszawa, Stadion Narodowy – Warszawa, Most Południowy – Warszawa, Oczyszczalnia Czajka – Warszawa, Tunel pod Martwą Wisłą – Gdańsk, Stadion Śląski – Chorzów i wiele innych, ponadto nasi członkowie szkolili się kilkukrotnie w zakresie projektowania i wykonawstwa nowoczesnych deskowań – PERI, poznawali procesy tworzenia prefabrykatów betonowych – ERGON czy też w zakresie robót wykończeniowych – KNAUF i MAPEI. Obecnie organizujemy cykl wykładów na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, o tematyce uprawnień budowlanych i bezpieczeństwa na budowie.
Głównym celem działalności Koła jest podnoszenie poziomu zawodowego i etycznego przyszłej kadry inżynierskiej. Staramy się rozwijać i pielęgnować zamiłowania do pozytywnych wartości oraz podstawowych reguł etycznych zawodu inżyniera budownictwa, takich jak: honor, uczciwość, odpowiedzialność. Bierzemy czynny udział w tworzeniu kampanii „Honor Inżyniera”, która ma na celu przywrócenie postrzegania profesji inżyniera budownictwa, jako zawodu wiążącego się z odpowiedzialnością i szacunkiem do pracy. Od niedawna (2014) w telewizji prezentowany jest program o tej tematyce, który powstał we współpracy z innymi kołami naukowymi z całej Polski. Kampania systematycznie się rozwija i zyskuje coraz większą liczbę zwolenników.
Poza nauką i poszerzaniem horyzontów, staramy się wymieniać zdobytym doświadczeniem z członkami innych kół naukowych w Polsce. Przynajmniej dwa razy do roku spotykamy się w jednym z Polskich miast, aby wspólnie pracować nad programami, w których uczestniczymy.
Kolejnym naszym celem jest uruchomienie projektu tak zwanych „obozów wolontariackich”, które pozwolą nam zdobyć doświadczenie w branży budowlanej i pomóc potrzebującym placówkom pożytku publicznego. Taki pilotażowy „obóz wolontariacki” udało się zorganizować już naszym kolegom z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Projekt zakłada wykorzystanie potencjału młodych inżynierów, wiedzy technicznej i młodych rąk do pomocy placówkom najbardziej potrzebującym. Nasz zamysł również idealnie wpisuje się w program przedstawienia zawodu inżyniera budownictwa, jako zawodu zaufania społecznego, zawodu prestiżowego.http://kmpzitb.zut.edu.pl