Zarządzanie projektem budowlanym przy użyciu programu MS Project PDF Drukuj Email

Kurs stanowi połączenie zajęć teoretycznych jak i praktycznych (również z wykorzystaniem programu komputerowego MS Project).

Program kursu:

- wprowadzanie zadań, zadań cyklicznych i sumarycznych,
- informacje o zadaniu,
- wprowadzanie zasobów,
- przydzielania zasobów do zadań,
- kamienie milowe,
- tworzenie relacji miedzy zadaniami,
- tworzenie kalendarza,
- przypisywanie kalendarza do projektu,
- przypisywanie kalendarza do zasobów,
- modyfikacja kalendarza, opcje kalendarza
- wstawianie notatek i innych dokumentów do zadań

- ćwiczenie polegające na utworzeniu własnego harmonogramu,

- harmonogram rzeczowo-finansowy,
- diagram sieciowy,
- ścieżka krytyczna,
- analizowanie projektu za pomocą raportów,
- wydruki raportów.

Koszt szkolenia wynosi: 800 zł brutto/osobę  .    

Osoby zainteresowane prosimy przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa.

Liczba osób na szkoleniu ograniczona: max. 10 osób. W sytuacji braku wymaganej liczby chętnych osób organizatorzy zastrzegają możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania kursu.

TERMINY KURSÓW :

I termin kursu: 26, 27, 29, 30 sierpnia2019r. (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek)

Godziny odbywania szkolenia: 16:30 – 19:00  (łącznie 12 godzin szkoleniowych)

II termin kursu: 09, 10, 11,12 września 2019r. (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek)

Godziny odbywania szkolenia: 16:30 – 19:00  (łącznie 12 godzin szkoleniowych)

TERMINY KURSÓW WEEKENDOWYCH:


I termin kursu: 03 -04 września 2019r. (wtorek-środa)

Godziny odbywania szkolenia: 9:00 – 14:00  (łącznie 12 godzin szkoleniowych)

 

II termin kursu: 13 -14 września 2019r. (piątek – sobota)

Godziny odbywania szkolenia: 9:00 – 14:00  (łącznie 12 godzin szkoleniowych)

Zapraszamy!!!